Ordna en fri värdering
Tack: +48 500 703 304

BOSTADSPROJEKT

D&D PROJEKTS PROJEKTERINGSGRUPP ERBJUDER HÖGKVALITETSSERVICE INOM PROJEKTERING AV INTERIÖRER DÄRIBLAND AV BOSTÄDER, OFFENTLIGA BYGGNADER SAMT INDUSTRILOKALER..

Etapper av samarbetet mellan kunden och projektledaren:

Under vårt första möte med er diskuterar vi omfattningen av bostadsprojektet och tar fram den stil som ni ska ha i enlighet med era förväntningar och er smak.

ETAPper av husprojekt

Beroende på omfattnigen indelas bostadsprojektet  i fyra etapper:
 

  1. Inledningsfas
   • Innebär att man samlar in all information om förutsättningar för projektet, genomför inventering, samlar bildmaterial och jämför preliminära antaganden med faktiska förhållanden
  2. Projektutkast
   • utarbetande av ett funktionalitetsprojekt
   • förslag til rumsindelning och möbelplacering
   • 3D-modeller och översiktsritningar i 2D
  3. Slutprojekt

   Under denna etapp görs en s.k. projektdokumentation

   • här bestäms projektbudget och en tidsplan antas som avgör hur det fortsatta arbetet ska fortlöpa
   • man väljer lämpligt material till inredningen (bl.a. golv, inre dörrar, belysning, väggbeklädnad, kakel, klinker, blandare, vitvaror) med hjälp av materialprov, foton av olika artiklar både från affärer och internetsajter eller genom personliga besök på olika försäljningsställen
   • 3D-visualisering
   • Framstälning av tekniska ritningar som innehåller bl.a. installationsscheman av el och belysning, vatten- och avlopp, väggar med kakel, horisontellt tvärsnitt med golvläggningsmönster och möbelplacering. Dessa ritningar är oumbärliga för att entreprenörer ska kunna realisera projektet på det sätt som man enats om i början
   • Man skriver en inköpslista av nödvändigt material och inredningselement
  4. Tillsyn:
   • man kontrollerar om utförda arbeten överensstämmer med projektdokumentationen (arbetsförloppskontroll). Vid behov diskuterar man och inför
   • alternativa lösningar samordning av beställningar genom att välja beprövade leverantörer och underentreprenörer

   Tillsynen sträcker sig ända fram till den tidpunkt då projektet anses vara slutfört enligt tidigare överenskommelse.

Vi kan föreslå er följande tjänster

 • inredningar av interiörer (kök, badrum, vardagsrum, sovrum, arbetsrum, klädkammare, korridorer, trapphus, kontor och kommersiella lokaler)
 • projektering och ombyggnad av vindsplan till bostäder
 • små utomhusprojekt (bl.a. trappor, balkonger)
 • projektering av enfamiljshus, ombyggnad, tillbyggnad etc.
 • möbel- och belysningsprojekt
 • val av inredningsdetaljer
 • 3D-visualiseringar
 • Arkitekttillsyn över projektet

 

projektering och arrangemang av interiörer - Kraków

 

Ni är välkomna att besöka oss på vårt kontor för en timmes gratis rådgivnig.
Vi kommer att föreslå lösningar som förändrar er interiör!

 

Projekt innebär planering. Planering ligger till grund för framgång! Våra erfarenheter och föreslagna projektlösningar kommer tillsammans med Ditt engagemang att garantera att det gemensamma målet uppnås: Dina drömmars lägenhet blir ett faktum!

Architekt Grzegorz Klich

 

 

 

 

 

Klaudiusz Durmała

Klaudiusz Durmala


Våra leverantörer